Hongarije

Hongarije

Al jarenlang is er op verschillende manieren contact tussen onze gemeente en de gemeente van ds. Boka in Ujpetre in Hongarije. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de geschiedenis en het ontstaan van dit contact.

Informatie

  • Een uitgebreid overzicht van 40 jaar contact en samenwerking: klik hier
  • ND-artikel van de Hongarije conferentie (juni 2017): klik hier
  • Het reisverslag van 2014: klik hier
  • Het reisverslag van 2006: klik hier
  • Het reisverslag van 2001: klik hier
  • Foto’s kunt u vinden op de fotopagina: klik hier

Introductie

Tien jaar na de tweede wereldoorlog werd Hongarije overvallen door de Sovjetunie. Deze overval leidde de zogenaamde “koude oorlog “in. De grens tussen oost en west werd door de toenemende tegenstellingen aangeduid als het “ijzeren gordijn”. Het passeren van deze grens werd door allerlei beperkende maatregelen zo goed als onmogelijk gemaakt. Bestaande kerkelijke contacten tussen Nederland en Hongarije bleven echter bestaan en van hieruit is het Hongarijewerk ontstaan.

Aanvankelijk waren het voornamelijk schriftelijke contacten, echter in de loop van de 60-er jaren kon er incidenteel weer een bezoek gebracht worden. Uit deze contacten groeide een groot netwerk van waaruit Hongaarse predikanten door Nederland op alle mogelijke wijzen werden ondersteund, zowel geestelijk als financieel. Vanuit dit netwerk is de NGK Barendrecht in contact gekomen met ds. Boka en zijn gezin.

Sinds 1967 dient ds. Boka de gemeente van Ujpetre en een aanzienlijk aantal omliggende gemeenten. Tijdens het communistische regiem was het voor het grote gezin (10 kinderen) van ds. Boka uiterst moeilijk om te overleven. Ondersteuning vanuit Barendrecht was en is tot op heden noodzakelijk gebleken. Aanvankelijk was er een uitgebreid comité dat deze contacten onderhield. In de loop der jaren zijn veel leden van het comité weggevallen en wordt het contact voornamelijk door br. Bernard van Driel onderhouden. De financiële taken worden door de diaconie verzorgd.