Hongarije

Op dit gedeelte van onze site treft u allerhande informatie over de contacten van onze gemeente met ds. Boka en zijn gemeente in Ujpetre:

  • het ND-artikel van de Hongarije conferentie van juni 2017 treft u hier
  • het meest recente reisverslag van oktober 2014 vindt u hier
  • een compleet overzicht van de 40 jarige samenwerking met de gemeente in Ujpetre treft u hier
  • reisverslagen uit 2001 en 2006 vindt u hier en hier
  • diverse fotoverslagen vindt u op onze pagina met foto’s

Introductie
Tien jaar na de tweede wereldoorlog werd Hongarije overvallen door de Sovjetunie. Deze overval leidde de zogenaamde “koude oorlog “in. De grens tussen oost en west werd door de toenemende tegenstellingen aangeduid als het “ijzeren gordijn”. Het passeren van deze grens werd door allerlei beperkende maatregelen zo goed als onmogelijk gemaakt. Bestaande kerkelijke contacten tussen Nederland en Hongarije bleven echter bestaan en van hieruit is het Hongarijewerk ontstaan.

Aanvankelijk waren het voornamelijk schriftelijke contacten, echter in de loop van de 60-er jaren kon er incidenteel weer een bezoek gebracht worden. Uit deze contacten groeide een groot netwerk van waaruit Hongaarse predikanten door Nederland op alle mogelijke wijzen werden ondersteund, zowel geestelijk als financieel. Vanuit dit netwerk is de NGK Barendrecht in contact gekomen met ds. Boka en zijn gezin.

Sinds 1967 dient ds. Boka de gemeente van Ujpetre en een aanzienlijk aantal omliggende gemeenten. Tijdens het communistische regiem was het voor het grote gezin (10 kinderen) van ds. Boka uiterst moeilijk om te overleven. Ondersteuning vanuit Barendrecht was en is tot op heden noodzakelijk gebleken. Aanvankelijk was er een uitgebreid comité dat deze contacten onderhield. In de loop der jaren zijn veel leden van het comité weggevallen en wordt het contact voornamelijk door br. Bernard van Driel onderhouden. De financiële taken worden door de diaconie verzorgd.