Kinderen en jeugd

Rond om ons heen is de ontkerstening van de Nederlandse samenleving in steeds hoger tempo waar te nemen. De kinderen die vandaag de dag opgroeien, doen dit in een samenleving waarin het Evangelie al lang niet meer centraal staat. Bijbelse waarden en normen vervagen meer en meer. Algemeen gesteld kunnen we zeggen dat er steeds minder aandacht is voor God, zijn woord en zijn betekenis voor ons en onze maatschappij. In onze gemeente willen we daarom een levensruimte scheppen waarbij jonge mensen ervaren dat het Christelijk geloof er daadwerkelijk toe doet. Dat het leven met Jezus Christus stimulerend is en onderscheidend perspectief heeft: He makes the difference.

We organiseren daarom op verschillende momenten en op verschillende wijzen diverse activiteiten. We vinden het immers belangrijk om onze kinderen en onze jeugd te onderwijzen in en kennis te laten maken met de liefde van God.

Crèche – Voor de allerkleinsten (0 – 4 jaar) van onze gemeente is er tijdens de morgendienst de mogelijkheid om naar de crèche te gaan. We noemen deze groep de “Parelgroep”. Er is geen speciaal programma voor deze kinderen, er wordt voornamelijk gespeeld, voorgelezen en eventueel wat getekend of geknutseld. Deze groep is te vinden in de multifunctionele ruimte naast ons kerkgebouw. Tijdens de middag- en avonddiensten is er in principe geen crèche, tenzij het een bijzondere dienst betreft.

Benjamins – De Benjamingroep is bedoeld voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Tijdens de ochtenddienst, vlak voor de preek, is er een kinderblok (zie hieronder) en daarna gaan de kinderen met de leiding naar de multifunctionele ruimte naast ons kerkgebouw. Daar wordt gezongen, een bijbelverhaal verteld en geknutseld. Aan het eind van de dienst halen de ouders hun kinderen daar op.

Kinderblok – We vinden het belangrijk dat kinderen ook een plaats hebben in de dienst, daarom is er in de ochtenddienst het Kinderblok. De kinderen komen naar voren, waar een kort praatje met ze wordt gemaakt aan de hand van bijbelse en christelijke thema’s. Het Kinderblok wordt afgesloten met een kinderlied. Daarna vertrekken de kinderen naar de Benjamins en Bijbelklassen.

Bijbelklas A en B – Tijdens de morgendienst wordt er in een zaal van het kerkgebouw en in een ruimte van de naastgelegen school Bijbelklas gehouden. De kinderen zitten tot de preek bij de ouders in de kerk, daarna gaan ze met de leiding naar de vertelruimte. Na de preek komen de kinderen terug naar de kerkzaal:
elke zondag voor groep A, bedoeld voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 van de basisschool
om de andere zondag voor groep B, bedoeld voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool

Rock Solid – Dit is de tienerclub voor jongens en meisjes uit groep 7 en 8 van de basisschool. Rock Solid is er eens in de twee weken op vrijdagavond in het kerkgebouw. De avonden hebben (ongeveer) de volgende opbouw: van 19.30 tot 20.45 uur: gave spelen + interessante onderwerpen, van 20.45 tot 21.00 uur: chillen!

Frame – Frame is een jongerenclub voor de leeftijden 12 en 15 jaar, dus zit precies tussen Rock Solid en DOTK in. De accenten van deze club liggen op een combinatie van veel gezellige en daarnaast serieuze momenten. Om de 2 weken is er Frame in de Negerhut vanaf 20.00 uur. De avonden duren tot ongeveer 22.00 uur. Af en toe eten we nog vooraf met elkaar.

Catechisatie – Op catechisatie worden onze jongens en meisjes in verschillende leeftijdsgroepen onderwezen in het christelijk geloof, dat door de kerk beleden wordt. Per leeftijdsgroep zijn ze gezamenlijk met dat onderwijs bezig. Het kerkelijk onderwijs is gericht op het doen van belijdenis van het geloof. Met alle voorzichtigheid wordt de sfeer van ‘vrijblijvendheid’ doorbroken en de doelstelling – het ja-woord tot de HERE – in het licht gesteld. En dat meer en meer naarmate de jeugd ouder wordt en verder opklimt in de kennis. Het kiezen voor de Here als een antwoord op de genadige keus, die Hij voor ons al lang gedaan heeft. Een grote weldaad, dat de Here ons deze gelegenheid nog geeft en laat!

DOTK – Wij zijn een gezellige vereniging voor jongeren van 16 tot ongeveer 23 jaar. Samen zijn we op zoek naar antwoorden op allerlei (geloofs)vragen van deze tijd. Zeker als je jong bent valt het niet mee om christen te zijn. Onze naam staat voor het ietwat ouderwetse motto: “Door Onderzoek Tot Kennis”. We komen om de twee weken op zondagavond (19.30 uur) bij elkaar in het jeugdhonk van de kerk: kopje thee, bidden, zingen, discussie, bijbel en interactie staan op het programma. Ter afwisseling hebben we maaltijden met elkaar, houden een avond bij gemeenteleden, enz. De oliebollenactie, het zomerkamp, een avondje uit, de nieuwjaarsborrel, soosavonden en het kerstdiner maken het jaar compleet. Kom gerust eens kijken.

De NeGerHut – De Nederlands Gereformeerde Hut, afgekort naar NeGerHut, is het jongerenhonk van onze kerk. Iedere 1e en 3e vrijdagavond van de maand is de NeGerHut geopend vanaf 21.00 uur. De NeGerHut heeft zich tot doel gesteld: een eigen plek waar de jeugd kan samenkomen om met elkaar te praten over geloofszaken, maar ook om vrienden te maken en om elkaar in ontspannen sfeer beter te leren kennen. Een plek die laagdrempelig is en waar we ook onze vrienden mee naar toe kunnen nemen. Naast de gewone avonden worden er ook regelmatig bijzondere activiteiten georganiseerd zoals de mannen- of vrouwenavond, rayonfeesten, etc. Ook wordt de NeGerHut verhuurt aan gemeenteleden. Kom gerust eens kijken! Contactpersoon is Joas de Groot, mail negerhut@ngkbarendrecht.nl.