Onze diensten

Onze wekelijkse samenkomsten op zondag beginnen om 9.30 uur en om 16.30 uur. Ook op de Christelijke feestdagen en oudejaarsavond worden er kerkdiensten gehouden. De samenkomsten wordt geleid door onze eigen predikant of een predikant uit een andere gemeente, bij gelegenheid zijn er een aantal ouderlingen en gemeenteleden die de dienst leiden. Er wordt doorgaans gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

Iedere eerste zondag van elke oneven maand vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. Zo willen we er bijzonder bij stilstaan dat Jezus Christus onze Redder en Zaligmaker is, dat Hij voor onze zonden aan het kruis is gestorven “Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven heeft”.

Tijdens onze samenkomsten zingen we naast Psalmen en Gezangen ook liederen uit de bundel van Opwekkingsliederen, de Evangelische Liedbundel e.a. De begeleiding wordt verzorgd door het muziekteam: piano, keyboard, orgel, drums, gitaren, trompet etc. Onze gemeente heeft veel leden die een instrument bespelen en we willen dit ook graag, gevarieerd, in onze diensten gebruiken. Tijdens de paas- of kerstviering wordt ook wel een orkest samengesteld om de gemeentezang te begeleiden of voor een muzikaal intermezzo.

Naast de reguliere diensten hebben we ook speciale themadiensten, waarbij de nadruk meer op een speciaal onderwerp ligt, bijvoorbeeld een kindgerichte dienst, een gebedsdienst, een leerdienst of een lofprijzingdienst.

In de regel is er elke laatste zondag van de maand gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Kinderen tijdens de dienst – Voor de kinderen tot 12 jaar zijn tijdens de erediensten diverse activiteiten. Voorafgaande de preek is er meestal een kinderblok. Tijdens de preek zijn er voor kinderen eigen kinderclubs en bijbelklassen. In sommige diensten vertellen de kinderen wat ze geleerd hebben in de Bijbelklas of wat ze hebben beleefd op het VakantieBijbelFeest.