Onze gemeente

Onze gemeente

Gemeente zijn we samen en daarom zijn er verschillende soorten gemeentelijke activiteiten binnen onze gemeente. Heeft u vragen over een activiteit? Neem gerust contact met ons op: klik hier.

Bijbelkringen

In onze gemeente zijn verschillende soorten bijbelkringen actief. Voor ouderen, voor jongeren, voor vrouwen e.d. In deze kringen wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan het geloof, de Bijbel en het Christen zijn.

Rock Solid

De tienerclub voor jongens en meisje uit groep 7 en 8 van de basisschool. Rock Solid is elke twee weken op vrijdagavond. Van 19.30 – 21.00 uur spelen we leuke spelletjes, praten we over interessante onderwerpen en maken er uiteraard een gezellige avond van!

Frame

Voor de jongeren van 12 – 15 jaar is er Frame. Elke twee weken wordt er een avond georganiseerd met veel gezellige en leuke, maar ook serieuze momenten.De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Soms eten we samen voordat het avondprogramma begint.

DOTK

Voor de jongeren van (ongeveer) 16 – 23 jaar is er DOTK. De afkorting staat voor het hippe motto “Door Onderzoek Tot Kennis”. Als je jong bent valt het niet altijd mee om Christen te zijn. Samen gaan de jongeren op zoek naar antwoorden op verschillende (geloofs)vragen. DOTK is er een keer in de twee weken op zondagavond en start om 19.30 uur in het jeugdhonk. Het programma is divers, kopje koffie/thee, bidden, zingen, discussiëren, bijbel lezen etc. Soms eten we samen. Door het jaar heen organiseren we verschillende dingen als de oliebollenactie, het zomerkamp, een avondje uit, het kerstdiner en een nieuwjaarsborrel. Je bent van harte uitgenodigd om langs te komen!

Algemene gemeente activiteiten

Door het jaar heen worden er verschillende algemene gemeente activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld het koffiedrinken na de dienst of de traditionele barbecue tijdens het startweekend van het nieuwe kerkelijk jaar. Deze activiteiten worden georganiseerd om elkaar als gemeente te ontmoeten en elkaar te leren kennen.