Wie wij zijn

We willen u graag nog meer vertellen over onze gemeente. Welke activiteiten en commissies zijn er in onze gemeente zijn.

Bijbelkringen – In onze gemeente zijn momenteel diverse bijbelkringen actief. Het doel van deze kringen is dat de leden met elkaar Gods Woord beter leren verstaan en de betekenis daarvan voor ons dagelijks leven duidelijker leren zien.
De samenstelling van de kringen is divers en we denken daarmee iedereen een plek in onze kringen te kunnen bieden. Mocht u interesse hebben, u bent van harte welkom!

B.G.A. commissie – Onze gemeente kent een commissie voor “Bijzondere Gemeentelijke Activiteiten”. Aan deze commissie is o.a. de taak toegekend van het verstrekken van adviezen en het organiseren van:

 • gemeenteavonden en/of thema-avonden;
 • opening en sluiting van het seizoen;
 • op geregelde tijden koffiedrinken na de dienst;
 • het verzorgen van koffie e.d. op gemeenteavonden.

Commissie van Beheer – Het ‘beheer’ van onze gemeente wordt uitgevoerd door de Commissie van Beheer.

Verhuur van het kerkgebouw Maranatha – De kerkdiensten van de gemeente vinden plaats in het kerkgebouw Maranatha, een multifunctioneel gebouw met meerdere ruimtes die voor vele doeleinden geschikt zijn. Deze ruimtes zijn ook voor particuliere activiteiten van gemeenteleden of anderen beschikbaar. Voorwaarde is dat de activiteiten in overeenstemming behoren te zijn met de hoofdbestemming van het gebouw, te weten een kerk. Bent u geïnteresseerd in huur van een van de volgende zalen dan kunt u contact opnemen met de beheerder van het gebouw, mw. Trijnie de Bes. Zij is telefonisch bereikbaar op 0180-611145 en per mail via kerkgebouw@ngkbarendrecht.nl.
Voor verhuur zijn beschikbaar:

 • de kerkzaal (maximaal 200 personen)
 • het multifunctionele verenigingsgebouw, of een deel daarvan (resp. 40 en 20 personen)

Liturgiecommissie – Door de liturgiecommissie invulling geven aan de liturgie tijdens de diensten. Voornamelijk wordt hierbij gedacht aan bijzondere diensten, zoals: Advent, Kerstfeest, Pasen, Pinksteren, Kindgerichte diensten, Startzondagen, Dankdag en diverse themadiensten.

Zendingscommissie Zuid Afrika – De Nederlands Gereformeerde Kerken bedrijven al bijna 40 jaar zending onder de Zulu’s in Natal in Zuid-Afrika. Onze gemeente neemt deel in het zendingswerk van de drie zendende kerken van Bunschoten-Spakenburg, Den Haag en Leerdam die in 2004 een nieuwe zendingsvereniging hebben opgericht, genaamd: Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN) waardoor alle activiteiten in Zuid Afrika (Nqutu) gecoördineerd worden. In Barendrecht heeft de kerkenraad een zendingscommissie ingesteld die het zendingswerk binnen onze gemeente moet coördineren en de contacten met de NGZN moet onderhouden. De NGZN heeft twee zendelingen uitgezonden, te weten: ds. J.J.F. Krüger en ds. Tj. Baron.
De zendingscommissie onderhoudt ook de contacten met de stichting Sizanani. Sizanani staat voor: Laten we elkaar helpen.
Sizanani is een zelfstandige stichting die samenwerkt met de NGZN. Beide organisaties vullen elkaar aan. Het uitgangspunt van het werk van Sizanani is het lokale initiatief. Om de lokale inbreng zeker te stellen zijn er in Nqutu twee zelfstandige zusterorganisaties opgericht: Sizanani Africa (SISA) en de Sizanani Education Trust (SET). Sizanani in Nederland ondersteunt SISA en SET door mee te denken over de projecten en door het bijeenbrengen van de nodige fondsen.

Zusterdienst – In onze gemeente werken een aantal zusters en broeders in nauwe samenwerking met ouderlingen en diakenen. Hun taak bestaat uit:

 • het bezoeken van ouderen en/of zieken;
 • het bezoeken van nieuw ingekomen gemeenteleden;
 • het bezoeken van (oudere) jarigen; felicitatiebezoek n.a.v. bruiloften en geboorten;
 • het voor de kerstdagen bezorgen van een attentie bij ouderen en/of alleenstaanden (in samenwerking met de diakenen);
 • acute hulp regelen in gezinnen/alleenstaanden voordat de officiële instanties zijn ingeschakeld;
 • assistentie verlenen bij wijkavonden met de wijkouderling en diaken.