Kerkdiensten

Kerkdiensten informatie

Op dit moment zenden wij onze kerkdiensten via een livestream uit, er is geen bezoek mogelijk.

Hebben de afgelopen (COVID 19) maanden bij u vragen opgeroepen? Misschien bent u nieuwsgierig geworden naar de betekenis van God in onze tijd. Wij kunnen u helaas op dit moment niet ontvangen. Voelt u vrij om contact met ons op te nemen via info@ngkbarendrecht.nl!

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over onze kerkdiensten. Klik op de vraag en het antwoord zal eronder verschijnen.

Heeft u een vraag die er niet tussen staat? Neem contact op met info@ngkbarendrecht.nl.

Elke zondag is er één dienst:

Zondagochtend 10.00 – 11.00 uur

Daarnaast zijn er kerkdiensten op de Christelijke feestdagen en oudjaarsavond. Alle diensten staan vermeld in de agenda.

Ja, bij beide diensten is er ringleiding aanwezig.

Ja dat kan zeker. U kiunt de dienst live meeklijken via YouTube, rechtstreeks meeluisteren kan via Kerkdienst gemist.

U kunt via deze website kerkdiensten ook op een later moment terugluisteren. Ga naar onze ‘Kerkdienst Live‘ pagina voor meer informatie.

Als gemeente vieren we regelmatig het Heilig Avondmaal. Om precies te zijn elke tweede zondag van de even maanden.
We nodigen ook onze gasten van harte uit hieraan deel te nemen als zij  geloven dat de Heer hun Verlosser is en zij in hun eigen gemeente welkom zijn aan het Avondmaal.

Ja, tijdens de ochtenddienst is er voor de kinderen 0-4 jaar kindercrèche. Deze groepen noemen we ‘de Parelgroep’ en is te vinden in de multifunctionele ruimte.
Tijdens de middag- en avonddiensten is er in principe geen crèche, tenzij het om een bijzondere dienst gaat.

Ja, tijdens de ochtenddiensten is er de Benjamingroep, Bijbelklas A en Bijbelklas B.
Vlak voor de preek is er een kindermoment waarbij de kinderen naar voren komen. Daar wordt een praatje met de kinderen gemaakt aan de hand van een Christelijk of bijbels thema. Het kinderblok wordt afgesloten met een lied, daarna gaan de kinderen naar hun eigen dienst.
In principe is er alleen kinderdienst tijdens de ochtenddiensten, tenzij anders vermeld.

Na het kinderblok gaan de Benjamins (groepen 1 en 2 van de basisschool) mee met de leiding naar de multifunctionele ruimte. Daar wordt gezongen, een Bijbelverhaal verteld en geknutseld.

Na het kinderblok gaan de kinderen met de leiding mee naar de bijbelklas:
Groep A (elke zondag) – groepen 3, 4 en 5 (van de basisschool)
Groep B (1x in de twee weken) – groepen 6, 7 en 8 (van de basisschool)

Tijdens elke dienst zijn er over het algemeen twee collectes. Tijdens de mededelingen wordt benoemd waar de opbrengst van de collecte naar toe gaat.