Links

Links

 • Alpha – Informatie over Alpha in Nederland en specifiek over de Alpha-cursus in Barendrecht.
 • Hart voor Barendrecht – In Hart voor Barendrecht komen mensen en kerken samen die een hart voor Barendrecht hebben, omdat zij geloven dat God hart voor ons dorp heeft. Door samen te bidden voor Barendrecht en missionair betrokken te zijn bij ons dorp in woord en daad, verlangen wij ernaar dat de geestelijke eenheid onder christenen groeit. Maar bovenal willen we Gods ontferming aanroepen over Barendrecht.
 • Homo in de kerk – Homoindekerk.nl is een handreiking om tot een christelijke omgang met homoseksuele gemeenteleden te komen en een Bijbels verantwoorde visie op homoseksualiteit te ontwikkelen. De website is een samenwerkingsproject van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken.
 • Jezus.nl – Jezus.nl wil mensen online helpen om Jezus beter te leren kennen. Stap voor stap kun je het christelijk geloof ontdekken. Anoniem of juist op een persoonlijke manier die bij jou past. Jezus.nl staat vol met informatie over Jezus en de Bijbel en wil delen wat Jezus in jouw eigen leven kan betekenen. Wij geloven dat Jezus jou persoonlijk kent en we hopen dat alle artikelen, verhalen en gesprekken je verder helpen in jouw eigen ontdekkingstocht. 
 • New Wine – New Wine is een vernieuwingsbeweging binnen de bestaande kerken. Doelstelling is het vernieuwen en toerusten van christenen en kerken in Nederland. O.a. organiseert New Wine jaarlijks gemeenteconferenties. Meer info vindt u op de site van New Wine.
 • NGK in Nederland – Landelijke Informatie over de Nederlandse Gereformeerde Kerken.
 • Stichting Red een Kind – Al tientallen jaren heeft onze gemeente een eigen afdeling van deze stichting. Zij voorziet in het levensonderhoud van zeer hulpbehoevende kinderen in o.a. India en Afrika. Een aantal gezinnen en personen heeft één of meer kinderen geadopteerd. Sommige adopties zijn groepsgewijs, d.w.z. dat men met meerdere gezinnen of personen het bedrag, dat voor een kind nodig is, bijeenbrengt.
 • Wycliffe Bijbelvertalers – Wycliffe Bijbelvertalers heeft als visie God te verheerlijken in gehoorzaamheid aan de zendingsopdracht. Zij doet dit door een unieke combinatie van wetenschappelijk werk, bijbelvertalen en dienstverlening, zodat alle mensen toegang zullen hebben tot Gods Woord in hun eigen taal. Onze oud-gemeenteleden Ruud en Conny Hidden-Wesdijk werken via Wycliffe Bijbelvertalers al ongeveer 25 jaar met de Bissa’s. Na een verblijf van 12 jaar in het Bissa-gebied, dat ligt in Burkina Fasso, zijn ze in 1991 met hun drie kinderen naar Nederland teruggekeerd. Sindsdien begeleidt Ruud op afstand het nog steeds groeiende project. Meerdere keren per jaar gaat hij naar Burkina Faso en blijft er gemiddeld een week of vijf. Begin 2002 is het N.T. in de Bissa-taal verschenen en aangeboden aan de kerken al daar. Nieuwe projecten zijn in voorbereiding. Onze gemeente heeft hen al die jaren gesteund en wil dat blijven doen via het thuisfront.
 • Wij de kerk – Op deze kaart kunnen kerken hun beleid voor LHBT+-mensen inzichtelijk maken. De site vermeldt: ‘Niet iedere LHBT+-christen de moed heeft om te vragen naar het beleid in een gemeente, als ze er binnen stappen. Op de kaart van Wijdekerk kan een lhbt+-christen dit van tevoren bekijken’.
  Onze gemeente staat vermeld op deze kaart. In onze gemeente kunnen onze broeders en zusters met een lhbt-relatie volledig meedoen. Ze komen in aanmerking komen voor de ambten. Als kerk willen we ook betrokken zijn bij een relatie van lhbt’ers en daar samen met hen een zegen over vragen.